Tiktok:
instagram:
 • 861789
  Xếp hạng toàn cầu
 • 11531
  Xếp hạng Quốc gia / Khu vực
 • 57.41K
  Người theo dõi
 • 128
  Video
 • 389.11K
  Thích
 • Những video mới
  24
 • Người theo dõi mới
  16.98K
 • Chế độ xem mới
  1.07M
 • Lượt thích mới
  88.27K
 • Bài đánh giá mới
  12.69K
 • Chia sẻ mới
  20.28K

♯̶ حسررهہَ: ♩ Phân tích thống kê (30 ngày)

♯̶ حسررهہَ: ♩ Video Hấp dẫn

♯̶ حسررهہَ: ♩
الي يجيب الفرق له نشر لمده اسبوع كامل 💙🙇🏻‍♂️ترا صعب جدا
2.89M
22.01K
0.76%
1.66K
6.58K
880
♯̶ حسررهہَ: ♩
ترا صعب مره والي يجيبه له نشر لمده سبوع
1.79M
18.22K
1.02%
1.79K
4.38K
1000
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين 🤲 🥺💔
516.29K
61.02K
11.82%
257
2.9K
15.53K
♯̶ حسررهہَ: ♩
💔💔الله يشفيه قولو امين #نجران
321.12K
4.14K
1.29%
127
299
76
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين تكفون💔😭
305.05K
27.32K
8.96%
411
1.81K
6.01K
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين 🥺💔؟
151.6K
14.61K
9.64%
80
733
3.68K
♯̶ حسررهہَ: ♩
الي يجيبه له نشر لمده سبوع كامل 😂🤍ترا صعب
86.68K
2.11K
2.44%
97
1.2K
80
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين😫🫀
77.95K
6.39K
8.2%
53
301
1.11K
♯̶ حسررهہَ: ♩
فصفص وانتو😭😂#اكسبلور #نجران
63.41K
1.81K
2.85%
29
5.02K
49
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين تكفون😭💔
51.99K
3.57K
6.87%
67
228
837
♯̶ حسررهہَ: ♩
اي وانتو؟ ضيفيني تجيك 97 اضافه🤍
32.71K
1.25K
3.83%
44
1.29K
65
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين😭💔؟
32.16K
2.98K
9.28%
16
145
761
♯̶ حسررهہَ: ♩
تخيلو يطلع اكسبلور
24.05K
1.5K
6.22%
8
107
441
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين🖤😭#نجران
23.75K
1.72K
7.23%
15
115
349
♯̶ حسررهہَ: ♩
تكفون قولو امين😭💔
18.93K
1.66K
8.75%
36
118
388
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امينن يارب 😭💔
18.27K
1.97K
10.8%
81
166
439
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين؟
14.38K
1.11K
7.7%
11
66
240
♯̶ حسررهہَ: ♩
قولو امين💔😭
11.61K
1.34K
11.56%
7
88
369
♯̶ حسررهہَ: ♩
تكفون قولو امين 😭
11.57K
1.18K
10.21%
4
75
291
♯̶ حسررهہَ: ♩
جعل من حط اضافه ينجح ويجيب نسبه 💯
9.97K
1K
10.07%
3
60
311