Tiktok:
instagram:
 • 39828
  Xếp hạng toàn cầu
 • 466
  Xếp hạng Quốc gia / Khu vực
 • 978.11K
  Người theo dõi
 • 1.04K
  Video
 • 64.92M
  Thích
 • Những video mới
  60
 • Người theo dõi mới
  34.83K
 • Chế độ xem mới
  34.58M
 • Lượt thích mới
  4.48M
 • Bài đánh giá mới
  14.1K
 • Chia sẻ mới
  11.01K

Martina Strazzer Phân tích thống kê (30 ngày)

Martina Strazzer Video Hấp dẫn

Martina Strazzer
Info, prezzi, storytime e video dell’operazione nelle storie su 1G ❤️ preparatevi prima di guardarlo perché si vede un pezzo del mio occhio che viene staccato e rimesso 🤣
4.38M
493.25K
11.25%
4.71K
4.47K
12.09K
Martina Strazzer
Guardatelo fino alla fine, non ve ne pentirete!! Promessa!!!!
2.94M
310.43K
10.57%
3.2K
3.1K
11.2K
Martina Strazzer
Che carinaaaa ho fatto perfino le foto ricordo🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2.76M
380.62K
13.78%
375
464
452
Martina Strazzer
L’ultima cosa è anche la spiegazione del perché non posso giocare a Briscola 🤣🤣🤣🤣
2.06M
294.53K
14.28%
712
3.09K
1.72K
Martina Strazzer
Un’odissea😅 Nelle storie vi parlo meglio del ciclo assente per un anno e mezzo🙂😅
2.02M
176.11K
8.72%
363
851
1.53K
Martina Strazzer
Si, lo sto pubblicando a scoppio ritardato ma è comunque interessante 🤣❤️
1.95M
178.29K
9.15%
381
253
473
Martina Strazzer
Io 🤝 cambiamenti vero? 🤣🤣
1.92M
211.89K
11.03%
442
435
289
Martina Strazzer
Riposa in pace śtr0nz0
1.69M
215.48K
12.76%
202
416
346
Martina Strazzer
Rispondi a @chaira11.11 ❤️❤️
1.53M
234.82K
15.38%
343
784
585
Martina Strazzer
✨Amen fa niente cioè, cosa vuoi che ti dica✨🤣🤣🤣🤣🤣 abbiamo tutti avuto un fidanzato tossico a 15 anni
1.34M
105.1K
7.81%
231
319
801
Martina Strazzer
Ahahhaha story time del perché non ho avuto il ciclo per così tanto nelle storie🥲🥲
1.32M
162.73K
12.32%
216
665
417
Martina Strazzer
Ne avrei tantissime da raccontare, se volete faccio una parte 2
1.31M
233.9K
17.86%
263
589
119
Martina Strazzer
Rispondi a @lisagermani98 ❤️❤️
1.3M
210.59K
16.14%
348
595
246
Martina Strazzer
Volevo postarlo domani ma voi impazzirete per questi video quindi anche se sono le 23:51 eccovelo 🤣🤣❤️
1.18M
163.71K
13.92%
516
398
1.61K
Martina Strazzer
Ecco l’attesa reaction 🤣🤣❤️
1.17M
212.54K
18.16%
208
250
165
Martina Strazzer
Miraccomando ascoltate bene le premesse ma soprattutto provate ad immaginare se al posto mio ci fossero magari due ottantenni
1.14M
147.28K
12.89%
163
2.57K
239
Martina Strazzer
Rispondi a @samuela.iaia ovviamente si 🤣🤣
1.11M
100.29K
9.04%
70
103
51
Martina Strazzer
La seconda è veramente ORO💵
1.09M
200.16K
18.43%
1.04K
993
1.87K
Martina Strazzer
Non lamentatevi quando avrete i lobi verdi 😉😌
1.06M
130.14K
12.23%
66
311
82
Martina Strazzer
Ma io che abbasso la voce per dire un segreto che tanto sentiranno in centinaia di migliaia? 🤣🤣🤣🤣 speriamo non arrivi a lui 🫠
1.05M
169.5K
16.13%
292
318
574
Hãy tham gia nhóm Facebook TikTok Inspiration của chúng tôi
Chúng tôi sẽ chia sẻ những video sáng tạo mới nhất và bạn có thể thảo luận với mọi người về bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có!
TiktokSpy from IXSPY
Các công cụ kỹ thuật số dành cho những người có ảnh hưởng, đại lý, nhà quảng cáo và thương hiệu.
Công ty bên thứ ba độc lập, Không phải trang web chính thức của TikTok.
Copyright@2021 ixspy.com. All Rights Reserved